TL 2 utbildning / Inbjudan

BDBF har för avsikt att genomföra en TL 2-utbildning i slutet av augusti. Behovet i distriktet av TL 2 har ökat och BDBF:s styrelse hoppas på bra uppslutning. Utbildningen vänder sig i första hand till de som är TL 1 men även nuvarande TL 2 är välkomna, för egen uppdatering.

BDBF/TK

Anmälan här:

Inbjudan