Information från styrelsen

Omtag
Efter påstötning från ett antal klubbmedlemmar om det ur flera synpunkter olämpliga att tillhandahålla kakor till kaffet, kommer endast kaffe att finnas vid spelkvällarna från och med hösten (3 september).

Parkering
För ett tag sedan så fick PD påpekande från Räddningstjänsten om parkering och vi fick justera till hur vi parkerar nu. Klubben har också varit i kontakt med Trafikenheten på Hbg:s kommun och undrat om det går att fixa en tilläggsskylt på nuvarande 2 timmars parkering ex. vis 0800 – 1800, på så sätt hålls rotationen över dagen och vi kan parkera i lugn och ro på kvällen när det ändå inte finns några bilar. Svaret var typiskt för kommunala byråkrater ”Vi kan inte upplåta parkering på allmän platsmark till enskilda utövare”. Dom har dock i nåder lovat att se över situationen och skall återkomma. Om det inte blir i min livstid så kanske någon annan kan kolla att dom gör sitt jobb.

Fönster
Renovering av fönster mot Rundgången är beställt av PD, nu är det bara hantverkaren det skall bli fart på.

Ventilation
Ja, det är/har varit varmt och Leif P och PD håller på att fixa till detta, men även här är externa hantverkare inblandade och då ……….

Utbildning
Vi är mycket glada för att vi i egen regi får nybörjarkurs och steg 2 kurs genom Ann-Charlottes och Mona Hallström/Kjell-Åke Pålssons försorg. Vad vi saknar är någon som kan ta klubbens medlemmar till högre nivåer genom kurs 3 och vidare. Den gode Lars-Einar Larsson har beslutat gå i pension efter 20 år och styrelsen vill tacka för mångårig god utbildning.

Ny rabattkortsavgift
Styrelsen har beslutat om ny rabattkortsavgift att gälla från och med 2018 – 09 – 01. Den nya sänkta avgiften blir 550 kronor/rabattkort. För att inte skapa oreda för Stina och Patrick så vänligen tänk på att inbetalningar före 1 september är 600: - och efter 31 augusti är 550: -.

Avgift till Bridgeförbund och klubbavgift
I senaste numret av bridgetidningen så fanns inbetalningskort på 420:- bifogat, några har missat den inbetalningen och blir således ej registrerade som medlemmar.

22 september
Då är det lite festligt med lördagsspel och med förtäring, det blir också en liten förövning på hur vi kan arrangera klubbens fester fram över. Mer info kommer från festlighets kommittén.

Fortsatt god sommar

Bx