Försiktig optimism gällande spel på klubben

Många av oss undrar när vi kan komma igång med tävlingsspel på klubben igen. Precis som för allt annat i vårt samhälle, är vi ju så klart beroende av att smittspridningen fortsätter minska och att myndigheterna lättar på restriktionerna. Ett tänkbart scenario för den närmaste tiden är följande:

  • 1 juni - FHM beslutar om att höja maxgränsen för sammankomster
  • 6 juni - Styrelsemöte hos Tre Sang som ska diskutera situationen
  • 10 juni - Möte med Bridgeförbundet om deras rekommendationer
  • 1 juli - Möjlig start för klubbtävlingar

Som alla förstår förutsätter detta en positiv återgång av smittspridningen, en god effekt av pågående vaccinering samt att myndigheterna följer upp med lättnader.

Läs gärna själva om hur FHM ser på läget och vad som kan ske 1 juni, Folkhälsomyndighetens hemsida.

/Styrelsen