Alertering och förklaring

Vad betyder budet?

Alla vet ju att ett oäkta bud från partnern omedelbart skall följas av att du visar upp den blå Alert-lappen. De flesta vet också att som motståndare har man alltid rätt att fråga om ett buds betydelse, även om detta inte alerterats.

Vad svarar man då på en sådan fråga? Man ger helt enkelt en uttömmande beskrivning, det räcker alltså inte med ”multi”, ”saknar femkorts högfärg” eller ”Stenbergs”. Man är skyldig att berätta allt man vet, motståndarna har alltid rätt till samma information som du och din partner.

Kraven på etik och moral inom bridgen är höga!

Låt oss fortsätta att ha det trevligt vid bridgebordet.