Coronarestriktioner from 12 januari 2022

Krav på medlemskap i Bridgeförbundet och trippelvaccinerade.