FORTSATT SPELUPPEHÅLL

P.g.a. den alltmer ökade samhällsspridningen av Covid-19 i Skåne, och regeringens införda förbud har styrelsen beslutat att ställa in allt spel på BK Fenix till och med januari månad 2021.
Vår förhoppning är att smittkurvan då ska ha planat ut något och att vi då kan återuppta vårt spel igen. Ny information angående eventuell spelstart kommer i mitten av januari.