Föranmälan görs till Björn Stjärnfäldt 22/1 till 4/2

Vecka 4 och 5 föranmäler ni er till

Björn Stjärnfäldt, mobiltelefon 0707-99 52 22.