Klubbnyheter

Från och med 2021-10-01 har vi inga begränsningar gällande spel.
Var och en måste ta eget ansvar enligt myndigheternas gällande rekommendationer .