Centrumserien > Final 2016-2017

A-, B-, C-final spelar
30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 22/5 (gemensam final med prisutdelning)

D-final spelar
23/1, 20/2, 20/3, 10/4, 22/5 (gemensam final med prisutdelning)

Serie Beskrivning
A-final Spelas måndagarna 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 22/5.
B-final Spelas måndagarna 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 22/5.
C-final Spelas måndagarna 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 22/5.
D-final Spelas måndagarna 23/1, 20/2, 20/3, 10/4, 22/5.