Allemansträffen no. LVIII, heat Malmö
Tävlings-ID = 403179

2023-03-26         BK Bridgehuset
Inga resultat har rapporterats för denna tävling.
Information om tävlingen finns här.
Dit går du också om föranmälan krävs.