NYSTART

Så här fungerar vår Corona-anpassade uppstart:

 • Ungefär en vecka före spelstart öppnar vi tävlingarna för anmälan.

 • En eftermiddagstävling som inte har sex par (3 bord) anmälda senast kl. 09.00 speldagen, ställs in.

 • En kvällstävling som inte har sex par (3 bord) anmälda senast kl. 11.00 speldagen, ställs in.

 • Det är många som vill spela, så var säker på att du och din partner kan spela när du gör din anmälan.

 • Du kan precis som tidigare, anmäla dig själv utan partner genom att sätta ditt namn på båda spelarna. Gör du detta accepterar du per automatik att spela med den partner som föreslås av klubbens funktionär.

 • Du som har förbeställd hemresa, exempelvis färdtjänst eller liknande, bör ha lite luft i tidsschemat för hemresan eftersom vi startar en lätt ringrostig organisation där kanske inte allt följer gamla tidsramar. Lägg därför gärna till 15 minuter i din planering.

Precis som i höstas kommer vi även fortsättningsvis att följa FHM:s rekommendationer.
Vi:

 • har väl tilltagna avstånd mellan spelborden
 • har plexiglaskryss på alla spelbord
 • har handsprit vid varje bord
 • håller avstånd före, under och efter spelet
 • går direkt till anvisat spelbord när vi checkat in
 • kommer inte till klubben om vi känner oss krassliga

Följande lättnader hoppas vi kommer att fungera:

 • två fikapauser (fikapaus i två grupper)
 • fika serveras i köket, men vi ser gärna att alla fikar vid spelborden
 • försäljning av bredda smörgåsar mm
 • ökat antal spelbord (16 bord, dvs 32 par)

Välkomna till bords!