Folke Björk avliden

Folke Björk avled i helgen. Han var med och startade klubben 1953 och var dess ordförande de första 25 åren. Hans betydelse för klubbens utveckling och välmående kan inte överskattas: styrelsearbete, utbildare, tävlingsledare, mm. Folke blev 93 år. Våra tankar går till hans anhöriga.


Styrelsen