Lagspel BBO - Instruktioner Spelare

Spel på BBO


Här finns en manual för lagspel på BBO BBO - Lag total

Några sidor (3-9) handlar om hur man lägger upp en lagmatch, resten om allt ifrån hur man lägger upp en användarprofil och får ett användarnamn på BBO till hur man alerterar, ångrar sig eller gör ett anspråk!

Sidorna för skapa lagmatch för utskrift BBO - Manual skapa lagmatch