Det ljusnar på bridgefronten

FHM s information idag är glädjande, kanske kan vi återuppta bridgespelet redan nu i vår eller i sommar.
Styrelsen skall diskutera detta inom den närmaste framtiden