Ansök om konto på RealBridge


Ansök om konto på RealBridge
Innan klubb/distrikt fattar beslut finns möjlighet att prova spel på RB. Varje vecka sätter RB upp gratis provtillfällen - aktuella datum hittar ni via följande länk: Länk till datum för provspel

Om beslut fattas om att gå vidare fyller klubben/distriktet i en ansökan om konto via denna länk:
Länk till formulär för ansökan om RB-konto

Därefter kommer den registrerade kontaktpersonen att bli inbjuden (fler kan delta) till en kortare funktionärsutbildning. När den är genomförd tilldelas klubben/distriktet ett eget administratörskonto på RB.

Ett tips är att sedan själva arrangera provtillfällen för den egna verksamheten innan den första ”riktiga” tävlingen startas.

Prismodell RealBridge
Priserna är korrigerade (inkl. moms) från 1 april.
• Upp till 20 brickor: ca 4,40 kr per spelare (0,38£)
• 24-32 brickor: ca 5,90 kr per spelare (0,50£)
• Upp till 64 brickor: ca 10,30 kr per spelare (0,88£)

Fakturering sker månadsvis i efterskott via Ruterkontot. Enbart arrangemang som har startats kommer att faktureras.

Läs gärna mer på RealBridges hemsida:
• Spelarmanual på svenska - Länk till spelarmanual
• Tävlingsledarmanual på engelska - Länk till tävlingsledarmanual