Om Alnö BK

Då intresset varit dåligt ett tag så har vi begränsat antalet spelkvällar över året.
I nuläget är det bara spel i Alnöligan samt KM-tävlingarna i mixed och par.