Veckans giv/givar

Veckans giv/givar.

Här kommer löpande intressanta givar från måndagens och sommarseriens spel att presenteras.

Torsdag 29/8

En intressant giv avseende ”bjuda ut” eller inte. I detta fall ska inte utgång klaras men det kräver ett försvar som inte är helt självklart. På tre bord lyckades man få spelföringen på Väst (sannolikt har Syd klivit in med sina lågfärger) och därmed sluppit ruter ut. Spader dam ut om partner visat lågfärger känns dock lite tveksamt. Där Öst blivit spelförare har dock samtliga Syd spelat ut ruter ess. Det är relativt troligt att man får en lågmarkering från 4 hackor, men oavsett markering måste Syd nu fortsätta med ruter kung. I annat fall bör Öst ta sig in, även om det blir en klövervända, för att spela spader ess och kung och på denna kasta den förlorande rutern. När nu hjärtern sitter 2 - 1 är det läggspel i 4 trick. Då två fick göra 4 trick trots ruter ut, kan man gissa att Syd bytt färg efter en lågmarkering i ruter. För de som kommit i 4 hjärter (två par) kan man gissa att Öst svarat 3 hjärter på överföringen för att visa 4-korts stöd. En del kräver dock både 4-korts stöd och max och då kommer man sannolikt inte till 4-nivån. Det är dock inte mycket som behövs för att 4 hjärter ska vara läggspel. Byt ut spader kung mot hjärter kung eller mot klöver kung, eller byt klöver dam mot klöver kung så är 4 hjärter ett läggspel. Inte lätt att veta vad partnern har så 2 hjärter, 3 hjärter eller 4 hjärter är alternativ som är svårt att veta vilket som är rätt. Vem har sagt att Bridge är ett lätt spel…….

Lördag 18/8

Tar en bricka från Köpingssilvret som visar på vådan av att spela för fort och att inte dra rätt slutsatser av spelet. Se denna giv som ett tips att inte spela för fort.

Budgivningen var 2 ruter (multi) av Väst, Pass av Syd, 2 hjärter av Väst följt av två pass. Jag tog en relativt tuff balansering med 2 spader varvid Väst bjuder 3 hjärter, partnern 3 spader som sedemera dubblas av Väst. Som synes inget bra kontrakt, som ska gå två bet. Men skam den som ger sig. Klöver ess ut, låg från bordet, 7:an från Öst och 6:an från mig. Fundering från Väst, var 7:an en lågmarkering från 10:an och/eller 8:an, 7:an och 2:an eller en högmarkering? Efter tankepaus kom hjärter knekt till Östs Ess. Nu följde en ruter 8.a till Västs Ess. Fundering och klöver kung, varvid Östs 8:a kom. Efter lite tankepaus kom så en ruter från Väst. Kunde Väst ha 6-korts så Öst skulle stjäla? Tog för kungen varvid Öst följde färg och spelade sedan in mig på Hjärter kung. Spelade Spader dam till duck. Nu då? Spader knekt för att fälla Östs 10:a om den sitter andra kanske? Spelade så och gick en bet då 10:an tredje tog stick. Hade låst mig lite vid att Väst borde ha 3-korts spader, men borde givetvis anat oråd då Väst inte fortsatte med klöver efter kungen. Kunde Väst ha 5-korts ruter och hoppats på att stölden fanns i ruter istället? Högmarkeringen i klöver kunde ju varit högmarkering för damen. Borde tagit ut ruterdam efter kungen (har ju ingen nytta av att damen är stor i alla fall) för att se om Öst bara hade två ruter (Väst lär inte spelat ruter för egen stöld så det var ingen risk för stöld av denne). Hade då fått bekräftat att Öst hade haft två ruter och prickat denne med 3622-fördelning. Hade Öst försökt stjäla hade spelet varit enkelt efter detta och hade Öst sakat något skulle det, efter att ha tagit in sig på hjärter kung och maskat en gång i spader, ha varit solklart att spela liten spader till Esset för att fälla kungen och gå hem. Vid ett sådant spel hade dock Väst kunnat göra det svårare för mig genom att täcka första spadern varvid jag sedan måste bestämma mig för om jag ska maska efter 10:an eller om Väst hade kung, 10:a punkt.

Självklart att ta ut en ruter till för att kontrollera fördelningen men tyvärr tänker man inte alltid färdigt vid bordet.

Torsdag 16/8

Svårfunnen slam. Här fanns fler olika slutbud, några spelade utgång i klöver, några i spader och några i NT. Visserligen står alltid 6 spader, men det hänger på att spadern sitter snällt (3-3) medan 6 klöver är ett enkelt spel. Endast ett par lyckades hitta den mycket fina slammen. Budgivningen är troligen inte enkel, med en öppning 1 spader av Öst och svaret 2 hjärter vilket är det minst roliga svaret att få. Öst måste nu bjuda 3 klöver (krav) och Väst bjuder antingen 3 ruter (fjärde färg) eller 3 spader (2-korts stöd och inget eget håll i ruter). Öst kan nu bjuda 3NT eller 4 klöver varvid Väst passar (på 3NT) eller essfrågar med 3-korts stöd och esset i trumf samt en i övrigt fin hand. Spelar man med RKCB0314 blir det dock problem om partner har ett ess då man får svaret 5 ruter och då kommer för högt. Kanske kan man bjuda 4 hjärter som kontrollbud (för det bör väl inte vara förslag till slutbud då man inte bjöd 3 hjärter på 3 klöver). Nu kan Öst gå vidare mot slam då denna har ruterkontroller.

Ett annat alternativ kan vara att öppna med en klöver och återbjuda 1 spader på en hjärtersvaret. Man får troligen svaret 2 ruter på detta (fjärde färg) och bjuder 2 spader vilket bör visa 6 - 5 i klöver och spader varvid slammen bör hittas.

Man kan dock se att hos båda 3NT spelarna har Väst blivit spelförare varför man ”chansat” in 3NT efter Östs 3 klöver. denna gång är detta ok, men tänk om partner haft två hackor i ruter? Då hade det sannolikt varit bra att ha bjudit fjärde färg eftersom ett ruterutspel lär komma som ett brev på posten.

Torsdag 09/8

Giv 2

På denna giv fanns ett flertal slutbud och ett flertal resultat. Brickan ska ge 11 stick i ett hjärterkontrakt enligt Dubbel Dummien, men det är inget lätt spel om man inte får hjälp från försvaret, så inget jättekonstigt att två par endast fick 9 spel. Det konstiga är istället att 3 par spelade NT på olika nivåer. Det troliga är att Syd inviterat med 2 NT eller bjudit 3 NT med sin 4333-hand. Det är lockande att tycka att man inte har några stöldvärden med denna hand (vilket man inte heller har), men om partnern har en tvåkortsfärg har ju partnern ett stöldvärde vilket i princip alltid ger ett extra stick. Man ska därför alltid fråga efter 4-korts högfärg när man själv har en. Enda gången det är fel att spela högfärg istället för NT är om båda har likadana 4333-händer. Vill man kan man hitta budöverenskommelser där man kan detektera detta och undvika att hamna i högfärg på sådana händer.

Giv 22

På denna giv är det lite märkligt att så många som 5 par av 7 missade att bjuda utgång på hela 27 hp och jämna händer. Öst bör öppna på 1 Ruter varvid Väst i princip bör ha utgång i tankarna med sina 13 hp. Väst bjuder väl sannolikt 1 spader varvid Öst bjuder antingen 1 NT med jämn hand eller 2 klöver för att visa minst 4-4. Bjuder Öst 1 NT så bör väl Väst antingen bjuda 3 NT direkt och hoppas att 24 hp (p har minst 11) räcker eller åtminstonde invitera med 2 NT. Öst har nu maximum för sitt bud då man inte öppnat med 1NT och bör lägga på till 3NT. Om Öst däremot bjuder 2 klöver kan Väst välja mellan 2 Ruter, 2 NT , 3 Ruter eller 3 NT. Om partner sällan öppnar på 11 hp med en lågfärgsbetonad hand så bör man nog bjuda 3 NT direkt. 2 Ruter ger i princip signal till partner att passa och är därmed lite för svagt med 13 hp och 2 NT överlåter problemet till partner att bedöma om denne ska lägga på eller ej. De två som stannade i 2 NT har sannolikt haft denna budgivning. I praktiken är det också endast om partner INTE återbjuder 1 NT som kontraktet 3 NT går hem eftersom Nord-Syd har 5 snabbspel med hjärter ut om Öst blir spelförare.

Torsdag 26/7

Giv 4

På denna giv kom flertalet i kontraktet 3NT. Två fick hjärter ut vilket gör att man bör ta 11 eller 12 stick beroende på om man, efter att ha tagit ut hjärter ess och kung, försöker komma in på bordet i klöver eller ruter. Spelar man ruter får man 11 stick då man tappar till både klöver och ruter kung medan man kan ta 12 stick om man spelar klöver ess, klöver och syd går upp med kungen. Oavsett vända kan man nu ta sig in på damen. I detta läge blir Nord skvisad och måste antingen ge upp spaderhållet eller ruterhållet. Riktigt intressant blir det dock för de Öst som fick klöver ut (3 st). Lägger man i damen är kontraktet dött och oavsett om man får på nian (om man spelar den) eller spelar femman och sedan kan få på knekten MÅSTE Öst spela esset!!! Gör man det kan man ta ut hjärter ess och kung för att sedan ta sig tillbaka till bordet på klöver dam för att klara kontraktet (det blir dessutom två eller tre övertrick, se ovan). Om man inte tar esset utan nöjer sig med knekten kan Nord-Syd beta kontraktet genom att hålla bordet utanför. Svårt att se kanske, men genom att ta för knekten sätter man enda hoppet till att komma åt bordets hjärter till att ruter dam ska vara en ingång.

Giv 16
Bjuda eller ej….. utspärrad på låg nivå.

På denna bricka har Öst - Väst högsta kontraktet med 3 ruter även om det är lönsamt för Nord - Syd att offra sig med 3 hjärter som går en straff, även om kontraktet blir dubblat. Två par försökte sig dock på ett sangkontrakt som Öst - Väst vilket inte är helt lyckat då man mot bästa försvar endast kan få fem stick. Hos oss gick det, 1 klöver (äkta) av Väst, pass, 1 spader av Öst. Vad göra nu? Dubbelt med 3 - 2 i objudna färger känns ju inte som en toppendubbling direkt. 1NT är väl alternativet då partner teoretiskt kan ha uppemot 8 hp (11 hos öppnaren och 6 hos öst). Partner kan ju dock även vara blank och med ett enkelhåll i klöver respektive spader valde jag att passa och avvakta fortsättningen. 2 ruter av Väst (visar troligen bättre än en minhand) och pass till mig. Partner har ju troligen inte många hp så 2 NT är knappast något alternativ. Väst lär väl inte ha mer än högst 3 hjärter medan Öst kanske kan ha 4 st i värsta fall så 2 hjärter kan vara ett alternativ då partner har minst 4 men troligen 5 hjärter. Spela på 5 - 2 och en nästan blank partner kändes dock inte så lockande så det blev ett motvilligt pass. Några minuter senare hade vi inkasserat en ren nolla då inget annat par hade hittat (eller fått behålla) ett ruterkontrakt.

Torsdag 19/7

Giv 7

En bricka där flertalet (alla?) fått bjuda ostört och kanske också borde hittat slammen. Väst lär öppna med 1 hjärter på alla bord. Har man nu Stenberg så bjuder Öst 2 NT. Med skrotstenberg, som de flesta sannolikt spelar med får man troligen svaret 3 spader (rutersingel och tillägg). Östs hand blir nu extra mycket värd med inget ”bortkastat” i ruter utan endast verksamma honnörer och bör antingen gå direkt på essfråga eller bjuda 4 klöver som kontrollbud. Väst bör nu bjuda vilande 4 hjärter, kontrollvisande 4 spader eller möjligen själv essfråga. 4 ruter som kontrollbud kan vara ett alternativ beroende på hur man spelar, men då man redan visat singel i ruter kanske 4 ruter ska visa esset (?). Då Öst nu essfrågar och får två ess lägger man slammen i 6 hjärter. Svaret två ess och ingen trumfdam bör inte hindra då man vet att högst tre hjärter saknas varvid sannolikheten är stor att fälla damen eller hitta masken.
Lite förvändande att mer än hälften missade denna fina slam.

Torsdag 19/7

Giv 17

Här kommer en annan slambricka. Det var bara ett par som bjöd sig upp till slam på denna bricka men då den är svårspelad gick den inte hem. Ett par som spelade 4 spader fick däremot hem den men då med ruter ut vilket sannolikt gör det lite lättare. De flesta fick hjärter ut och med öppna kort går det nu att spela hem slammen. Låg hjärter från bordet och in på esset. Klöver mot damen. Går Syd upp med kungen så beror det på vad Syd vänder med, låt säga klöver tillbaka. Upp med damen, liten hjärter till stöld. Liten spader till mask och hjärter till stöld. Ta ut spader ess och sedan ruter ess med klöver sakning. Nu en ruter till stöld och fäll spader dam med kungen. Därefter står hjärtern. Även med öppna kort är det inte helt lätt att se lösningen så det var tur för Nord-Syd (dvs mig och min partner) att brickan var svår. Duckar syd så blir det samma spel, men en gissning för Öst om denne ska gå upp med damen eller maska med tian. Lätt att göra fel då särskilt om man är i en slam då Syd troligen blir mer lockad av att ta för sin kung då.

Torsdag 7/6

Giv 1

En svår bricka där det gäller att komma till 3NT som alltid står. Det svåra är troligen att hitta klöverstoppet. En trolig budgivning kan vara pass - 1 ruter - pass - 1 spader - pass - 3 ruter och sedan då? 3 hjärter från Väst och en chansning på 3 NT från Öst eller så kanske Öst redan i andra budomgången chansar på 3 NT. Hos oss öppnade Öst med 1 klöver (16+), fick svaret 1 ruter (0-7) och bjöd sedan 2 ruter. Jag bjöd 2 spader och Öst bjöd 3 ruter. Nu hade jag valet mellan pass, 3 hjärter för att visa 4-korts eller chansa in 3 NT. Då jag inte kunde se att P hade genomgående ruter kändes enkelhåll i spader och klöver och inget håll alls i hjärter inte aptitligt och pass med en p som kan ha upp till 19 hp också lite tveksamt så bjöd jag 3 hjärter mest i förhoppning att P kunde bjuda 3 NT med klöverhåll och slapp hjärter ut efter mitt hjärterbud. Nu bjöd P 3 NT och hade 9 toppspel så trots att P var utan klöverhåll gick kontraktet hem. Ronden efter hade jag blindrond och tittade då på nästa par som spelade samma bricka. Här blev det riktigt svårt för Ö - V att hitta rätt slutbud. Nord öppnade nämligen med 1 ruter visande 4-korts ruter eller 11-14 balans. Öst dubblade nu i brist på bättre bud och Syd bjöd nu 2 klöver okrav. 2 spader från Väst och 3 klöver från Nord. Nu har Öst problemet att inte kunnat visa någon färg och att inte ha klöverhåll, en färg som både Nord och Syd bjudit och bjöd därför 3 Ruter. Väst kunde sannolikt ana att P hade en relativt stark hand, men med enkelhåll i klöver blev det svårt att bjuda 3NT. Så i just detta fall var det mycket lyckat att öppna på nords 11 poängs hand. Hälften spelade ruterkontrakt och hälften 3 NT.

Giv 16

Denna bricka visar en slambricka där det gäller att komma på om man ska spela 6 hjärter, 6 spader, 6 NT, 7 hjärter, 7 spader eller 7 NT. Ungefär hälften spelade 6 spader och hälften 7 spader. Trolig budgivning bör vara 2 klöver av Nord (enda krav), 2 Ruter av Syd (jaså), 2 spader (5-korts), 3 spader (stöd och lite bättre kort) eller 4 klöver (stöd, kontroll eller renons och slaminvit). Finns säkert många sätt att bjuda sig vidare mot slam, men låt oss anta att Syd bjuder 4 klöver. Nord bjuder nu 4 ruter (kontroll) och Syd 4 hjärter (kontroll, sannolikt kungen då Nord endast har två hjärter själv). Om nu Nord essfrågar med 4 NT och får svaret 5 klöver (RKCB0314) eller 5 ruter (RKCB1430) så blir Nord inte mycket klokare eftersom ruteresset sannolikt inte är värt så mycket för Nord utan det intressanta är om Syd har trumfdamen. Nu bjuder Nord färgen över svaret, dvs 5 ruter om P svarade 5 klöver och 5 hjärter om P svarade 5 ruter. Detta är då en Damfråga där P svarar 6 hjärter om denna har spader dam (hjärterbudet visar trumfdam + kund i hjärter). I detta fall får man svaret 5 spader oavsett bud och vet då att trumfdam saknas. Då är det sannolikt bättre att bjuda 6 spader än att chansa på 7 spader och försöka hitta trumfdamen.

Torsdag 31/5

Bricka 22

Lite intressant bricka avseende hur spelstarka Öst-Väst egentligen är. Med ruter ut och om Syd håller upp en gång går kontraktet aldrig hem. Väst får då 8 spel, 4 spader, 1 hjärter, 1 ruter och två klöver. Även med annat utspel är chansen inte jättestor. Det krävs att man hinner med att ge bort en klöver och att hjärterkung sitter rätt samt att både spadern och klövern sitter 3-3 eller att man hinner få ett ruterspel innan motståndarna tagit 5 stick. Nu till styrkan. Öst har 16 hp och Väst 9, vilket gör 25 vilket oftast räcker till 3 NT. Men utöver sina 16 hp har Väst endast en nia och Öst också mest låga hackor. Tittar man på Kaplan och Rubens hp- utvärderingsprogram värderar man Östs hand till endast 14,25 hp och Västs till 8,85 vilket ger 23,1 hp tillsammans. För den som är intresserad kommer här en länk till sidan. Själv värderade jag ner min och öppnade med 1 NT (13-15) istället för 1 klöver (16+) och vi landade i 1NT med två övertrick. Ingen fick ruter ut, men två gick bet ändå i 3NT efter ett lurigt hjärterutspel medan två gick hem i kontraktet. Hjärter 9, 10 eller knekt ut gör det inte helt lätt att gå upp med damen vilket ger hemgången. Går man upp med damen är det rätta att släppa runt en klöver sedan har man 4 spader, 2 hjärter och 3 klöver som sämst.

Måndag 28/5

Bricka 1

Denna giv är kanske inte så svårspelad, med det gäller att komma i rätt kontrakt. De flesta Öst öppnar nog med 3 hjärter. Som Väst ska man nu välja om man ska spela 4 hjärter eller 3 NT. Många är nog oroliga för att Öst har ess, kung sjunde eller ess dam sjunde och inget på sidan om. Då är sannolikt östs hand i princip värdelös i ett sangkontrakt och då väljer man troligen 4 hjärter. Troligen har man i ett sådant kontrakt endast klöver ess borta och har råd med två hjärterförlorare. Andra väljer kanske ändå att spela 3 NT då man har stor chans till en favör i utspelet. I vårt fall valde Öst att öppna med 2 ruter (svag hand med 6-korts högfärg) och att spela 4 hjärter på 6 - 0 är knappast rätt så där blev det 3 NT vilket i just detta fall är rätt kontrakt. Man har tillräckligt med ingångar för att kunna spela upp mot klöver dam, kung två gånger och tar man ut hjärter ess innan man spelar upp den andra gången har man 10 stick. I ett hjärterkontrakt har man 1 klöverförlorare och 2 hjärterförlorare så även här 10 stick. DOCK……har man hamnat i 4 hjärter och inte får klöver ut bör man fundera på om man tror att alla spelat 4 hjärter. Tror man att några spelat 3 NT vet man att 4 hjärter med hemgång ger ett sämre resultat än 3 NT + 1 så då bör man eventuellt riskera en stöld för att få en övertrick. Ju fler man tror har spelat 3 NT ju större incitament har man att sikta på en övertrick. Oavsett utspel ta snabbt ut ruter ess och spader knekt för att sedan kasta klöverna på en spader och ruter ess och dam. Ingen av de tre som slapp klöver ut tog chansen till detta eller så trodde de inte att övertricket behövdes, men det hade gett 7 poäng extra.

Måndagen 21/5

Bricka 1

Denna giv är intressant ur några perspektiv. Dels budgivningsmässigt. Nord lär öppna med 1 klöver. Nu måste Öst kliva in med 3 hjärter för att försvåra för N - S. I detta fall kan det t.o.m. få Syd att passa men det allra mest sannolika är att Syd bjuder 3 spader. Om Syd passar måste Väst bjuda minst 4 hjärter för att bygga på spärren. Har man tur nu får man spela 4 hjärter, men troligen får man 4 spader från Syd. Som Väst vet man att ens hjärterstöd gör att man i allra bästa fall får ett hjärterstick och partnern lär inte ha mer än max ett sidostick så att offra sig i 5 hjärter är självklart. På ett eventuellt 5 spader får man svårare, 5 spader lär gå hem men då man är i likazon blir troligen 6 hjärter för dyrt så man får nog passa. Om Öst inte hoppar in med sin tunna 7-korts hjärter blir det lättare för N -S. Budgivningen blir då troligen 1 Kl - pass - 1 Sp - pass - 3 Kl - pass - 3 Sp - pass - 4 Sp och sedan antingen pass runt eller så hittar man slammen (men långt ifrån säkert). 13 stick är sedan läggspel genom att man kan kasta 3 ruterförlorare på klövern.

Ett par spelade försvar mot ett NT-kontrakt och Väst spelade ut. Man bör starta med en låg hjärter och hoppas att partnern kan ta eller senare spela in Väst på hjärter och att man då kan få resten av hjärterspelen. I detta fall, med liten hjärter ut, bör Öst spela på hjärter KNEKT och sedan fortsätta med hjärter KUNG. Gör man det vet Öst att Väst hade även damen från börjar och kan ducka andra hjärtern för att sedan ta 7 snabbspel i hjärter. Spelar man inte som ovan är risken stor att man blockerar färgen och endast får 4 hjärterspel.

Bricka 9

På denna bricka bör man hitta spaderslammen. Beroende på system öppnar N med 1 klöver eller 1 hjärter. redan nu bör Syd se att chans till slam är mycket stor. 19 hp och en fin 6-korts färg mot en öppningshand. Syd bjuder 1 spader och Nord stöder sannolikt till 2 spader. Nord har därmed troligen visat 4-korts stöd så nu är slammen nästan bara att bjuda. Syd vill nu gärna veta om Nord har kontroller så Syd bjuder sannolikt 4 klöver (kontrollbud) när Nord nu bjuder 4 ruter (renons, singel eller kung) vet Syd att man förmodligen inte har några rutrerförlorare. Nu bjuder Syd 4 NT och får svaret ett ess. I och med detta måste man bjuda 6 spader då man sannolikt inte har mer än ett stick borta. Man kan dock ana att man kanske t.o.m. klarar storslam och då bjuder man 5 NT för att kolla kungarna. Får man en kung blir det lite svårare, Har partnern klöver kung är chansen till storlam god men har partnern ruter kung är det mer osäkert. Sitter den andra och partnern har en 3- eller 4-korts klöver är risken stor för bet i storslam så då går man troligen ner i lillslam. Men man kan också ha kungfråga som visar specifika kungar och har man det får man 6 klöver på kungfrågan och har då egentligen inga förlorare utan nu är frågan bara om sticken räcker till. Partnern måste ju dock ha mer än ess i hjärter och klöver kung efter att ha öppnat så man bör nog bjuda storslam om man kommit till detta läge. Eloge till Åsa och Erik Andersson som snyggt hittade storslammen (budgivning dock okänd)