Vårserien 30 vanns av Lars Rydman och Sture Helmersson

Tvåor blev Karin och Ulf Rilbe och treor Kent Sjöberg och Lennart Bylund. På handikappet bytte ettorna och tvåorna plats så denna vann av Karin och Ulf följda av Lars och Sture. Treor var även här Kent och Lennart.