Ovanligt många domslut i Vårserien 28

Tre resultat korrigerades från måndagens tävling. Viktigt att veta för alla så att vi undviker samma ”fel” framöver. Dels var det en utebliven alertering som det korrigerades för. Utspelet kunde mycket väl blivit ett annat om ett visst bud alerterats. Sedan var det ett uppenbart felklick, där korrigering gjordes. Sista var en bricka som ej hann spelas klart och där det var så många stick kvar att det inte kom något automatiskt resultat från BBO.