Lite information inför kommande höstspel

Då det fortfarande är ett mycket osäkert läge angående hur utvecklingen blir avseende Covid-19 kan inte styrelsen redan nu besluta om hur hösten kommer att se ut.

Ambitionen är dock att återuppta spelet i klubblokalen om det är möjligt. Klubben har också ambitionen att starta upp en ny omgång av Arosserien med spel i lokalen. För just Arosserien är Covid-19 situationen än viktigare, för även om det kommer att vara möjligt att spela på klubben så är det en nödvändighet att samtliga spelare i respektive lag då kommer att vara beredda på att spela i lokal för att en lagserie ska fungera.

Det finns en risk att det formella beslutet kring hur vi kommer att starta upp höstsäsongen kommer tämligen nära inpå säsongsstarten, men styrelsen ska försöka lämna ut information så snart vi kan fatta beslutet.

Skulle spel i lokal inte kunna återstartas kommer spelet att ske på BBO och vi kommer sannolikt då att spela som nu i vår, måndagar och varannan torsdag med en lagserie på BBO de andra torsdagarna.

Skulle vi kunna spela i lokalen kommer vi utöver det att lägga ut ett antal extratävlingar på BBO som komplement.

Så även om läget är lite oklart ser vi att vi kommer att starta upp höstsäsongen med full kraft, på BBO eller i lokalen så vi hoppas på en spännande och givande höst.

Men nog nu om en kommande höst när vi har en, förhoppningsfullt, strålande sommar framför oss. Låt oss njuta av den och passa på att vara ute i friska luften, men självklart bryta av det med lite underhållande bridgespel på torsdagskvällarna.