Funktionärer/kontaktpersoner

Nedan följer en lista med områden och ansvarig för respektive område. Har du frågor i något av dessa områden, kontakta ansvarige.

Funktion Ansvarig
Utbildning och kursverksamhet Elisabeth Stanley
Nybörjarträffen Elisabeth Stanley
Temakvällar Elisabeth Stanley
Datautrustning inkl brickläggningsmaskin
Kortlekar
Hemsida, BIT Christer Åström & Elisabeth Stanley (utbildningsinfo)
Månadsmästare och Säsongsmästare Christer Åström
Bronspoängstege Barbro Lönning
Kontaktperson 1 mot VBS Lennart Ekholm
Kontaktperson 2 mot VBS Christer Åström
Kontaktperson Tävlingskommittén Lennart Ekholm
Uppdatering av anslagstavlan Lennart Ekholm & Kjell Persson
Cafeteriaansvarig Lennart Ekholm
Bevaka tävlingsledare (antal, kurser) Elisabeth Stanley
Lotter Torsten Andersson
Lokalansvarig inkl. nycklar Kjell Persson
Simultantävlingar Christer Åström
Fördelning till Ruteransvarig Åsa Andersson
Brickläggningsansvarig Åsa Andersson
Kontaktperson mot distrikt Mälardalen Elisabeth Stanley
Kontaktperson mot Bridgeförbundet Christer Åström
Inköpsansvarig mot bridgelagret i Avesta Lennart Ekholm