Cafeteriagrupper våren 2020

Januari
Barbro Lönning Elisabeth Waldekranz
Thorvald Olsen Eva Olsen
Mats Bodén
Februari
Bengt Nilsson Hernando Slottsdahl
Zenon Grajek Conny Wahlgren
Håkan Lindbäck
Mars
Per-Ivar Aakeröy Ingvar Bengtsson
Kjell Persson Staffan Groth
Jaakko Sarasalo Robert Andersson
April
Gunilla Möllervärn Ulf Bergdahl
Birgitta Kerstis Erik Essegård
Carl-Bertil Carlsson
Maj
Marianne Ekholm Björn Larsson
Karin Larsson Karin Nordlander