ÖMBF styrelsemöte 7 februari 2021

ÖMBF:s styrelse avhöll ordinarie sammanträde (per telefon) söndagen den 7 februari.

Protokoll från mötet finner du på sidan för mötesprotokoll.