ÖMBF styrelsemöte 3 juni

ÖMBF:s styrelse avhöll ordinarie sammanträde fredagen 3 juni, denna gång live i Vadstena.

Protokoll från mötet finner du på sidan för mötesprotokoll.