ÖMBF styrelsemöte 26 september 2021

ÖMBF:s styrelse avhöll ordinarie sammanträde söndagen 26 september

Protokoll från mötet finner du på sidan för mötesprotokoll.