ÖMBF styrelsemöte 12 november 2021

ÖMBF:s styrelse avhöll ordinarie sammanträde fredagen 12 november i Stigtomta BK:s lokaler.

Protokoll från mötet finner du på sidan för mötesprotokoll.