Vi i fyran / Allsv div 4 > 2022

Välj säsong

Serie Beskrivning
Heat Norrköping --------- Spelas 22 oktober och 3 december 2022. **Tävlingsupplägg** * Vardera centraldagen spelas fem ronder. * Varje rond omfattar 7 brickor *utan halvtidsbyte*. --------- ###**Givar och IMP-över-fältet (IAF)** * Om du klickar på rondnumret, får du upp alla givar och dess scorer. * Om du klickar på länken *TOT* får du total IAF t.o.m. aktuell rond. |Datum | Rond | Rond | Rond | Rond | Rond | IAF TOTAL| | :---| :---:| :---: | :---:| :---:| :---: | :---| | **22 okt** | [**1**][1] | [**2**][2] | [**3**][3] | [**4**][4] | [**5**][5] | [**TOT rond 1-5**][T1] | | **3 dec** | [**6**][6] | [**7**][7] | [**8**][8] | [**9**][9] | [**10**][10] | [**TOT rond 1-10**][T2] | --------- [1]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_1.pdf [2]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_2.pdf [3]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_3.pdf [4]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_4.pdf [5]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_5.pdf [6]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_6.pdf [7]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_7.pdf [8]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_8.pdf [9]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_9.pdf [10]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_10.pdf [T1]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_tot_1.pdf [T2]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_tot_2.pdf
Heat Kolmården --------- Spelas 22 oktober och 3 december 2022. **Tävlingsupplägg** Vid fem lag: * Vardera centraldagen spelas fyra ronder. * Varje rond omfattar 9 brickor *utan halvtidsbyte*. * Vi spelar *utan frirond*, vilket innebär att alla lag har spelat två matcher efter rond 2. Ytterligare två blir klara efter rond 4. * Vi spelar 36 brickor, men 45 brickor används i tävlingen. --------- ### [**IAF**, första speltillfället av två>>> ](https://www.svenskbridge.se/kolm%C3%A5rdens-bk/tvl/390143) *Brickor med parens resultat* ---
Heat Trosa --------- Spelas 22 oktober och 3 december 2022. **Tävlingsupplägg** * Vardera centraldagen spelas tre ronder. * Varje rond omfattar 12 brickor *utan halvtidsbyte*. --------- ###**Givar och IMP-över-fältet (IAF)** * Om du klickar på rondnumret, får du upp alla givar och dess scorer. * Om du klickar på länken *TOT* får du total IAF t.o.m. aktuell rond. |Datum | Rond | Rond | Rond | IAF TOTAL| | :---| :---:| :---: | :---:| :---| | **22 okt** | [**1**][1] | [**2**][2] | [**3**][3] | | **3 dec** | [**4**][4] | [**5**][5] | [**6**][6] | [**TOT rond 1-6**][T1] | --------- [1]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_trosa_d4_1.pdf [2]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_trosa_d4_2.pdf [3]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_trosa_d4_3.pdf [4]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_trosa_d4_4.pdf [5]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_trosa_d4_5.pdf [6]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_trosa_d4_6.pdf [T1]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_trosa_tot.pdf
Heat Motala --------- Spelas 22 oktober och 3 december 2022. **Tävlingsupplägg** * Vardera centraldagen spelas fem ronder. * Varje rond omfattar 7 brickor *utan halvtidsbyte*. --------- ###**Givar och IMP-över-fältet (IAF)** * Om du klickar på rondnumret, får du upp alla givar och dess scorer. * Om du klickar på länken *TOT* får du total IAF t.o.m. aktuell rond. |Datum | Rond | Rond | Rond | Rond | Rond | IAF TOTAL| | :---| :---:| :---: | :---:| :---:| :---: | :---| | **22 okt** | [**1**][1] | [**2**][2] | [**3**][3] | [**4**][4] | [**5**][5] | [**TOT rond 1-5**][T1] | | **3 dec** | [**6**][6] | [**7**][7] | [**8**][8] | [**9**][9] | [**10**][10] | [**TOT rond 1-10**][T2] | --------- [1]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_1.pdf [2]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_2.pdf [3]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_3.pdf [4]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_4.pdf [5]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_5.pdf [6]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_6.pdf [7]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_7.pdf [8]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_8.pdf [9]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_9.pdf [10]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_10.pdf [T1]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_tot_1.pdf [T2]:https://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all22/2022_iaf_all_d4_tot_2.pdf
Särskiljningsserie --------- **Spelades lördagen den 21 januari 2023 på Bråddgatan 49 i Norrköping** [Länk till inbjudan](https://www.svenskbridge.se/sites/default/files/group_page/field_sb_upload/vi-i-fyran_inbjudan_sarskiljningsserien_2023_0.pdf) * De lag som kom tvåa respektive trea i var och en av de fyra lokala heaten är inbjudna. Eventuella återbud och/eller frågor skickas till marie.afors@gmail.com * Tre platser till nästa års division 3 står på spel. Fyra platser har redan fördelats till segraren i respektive lokalt heat. * Spelet börjar kl. 10.00 och beräknas vara klart c:a kl. 16.15. Alla möter alla. Totalt spelas 35-42 brickor. * ÖMBF bjuder alla deltagare på lättlunch (korv med bröd) i spellokalen. * Inbjudna lag: • IFK Norrköping, Kamraterna; • Kolmården BK, De omnibus dubitandum • Kolmårdens BK, Tallarön • Motala BA, Gala • Motala BA, The Lady • Norrköpingsbridgen, IMPossible • Trosa BS, Else-Maj • Trosa BS, Sture ---------