Vi i fyran / Allsv div 4 > 2014

Välj säsong

Serie Beskrivning
Norra <br> [size=16][color=#cc0000][IMP Across The Field ](http://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all14/14_allsv.htm)[/color][/size] <br> [size=14][b]Spelupplägg[/b][/size] Serien omfattar totalt sju ronder, varav ronderna 1-3 spelas på centraldag lördagen den 4 oktober, ronderna 5-7 på centraldag lördagen den 25 oktober. Rond 4 spelas som kvällsmatch och ska vara spelad innan den avslutande centraldagen. <br> Varje match [color=#ff0000][b]omfattar 16 brickor[/b],[/color] fördelade på två halvlekar om vardera åtta. På centraldagarna spelas gemensamma brickor (även gemensamma med det södra heatet).
Södra <br> [size=16][color=#cc0000][IMP Across The Field ](http://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/all14/14_allsv.htm)[/color][/size] <br> [size=14][b]Spelupplägg[/b][/size] Serien omfattar totalt fem ronder, varav ronderna 1-2 spelas på centraldag lördagen den 4 oktober, ronderna 4-5 på centraldag lördagen den 25 oktober. Rond 3 spelas som kvällsmatch och ska vara spelad innan den avslutande centraldagen. <br> Varje match [color=#ff0000][b]omfattar 24 brickor[/b],[/color] fördelade på två halvlekar om vardera tolv. På centraldagarna spelas gemensamma brickor.