Nerikeligan och SilverRallyt

Coronapandemin har förändrat förutsättningarna för Nerikeligan och SilverRallyt. Den fortsatta uppläggningen kan idag inte planeras eller beslutas om, då ingen vet hur långvarigt spelstoppet kommer att vara.

• Om spelet kommer igång tidigt i höst kan det vara möjligt att slutföra innevarande säsong.

• En annan möjlighet kan vara att låta spelåret förlängas till att omfatta två år. Nerikeligan genomförs med dubbelmöten och SilverRallyt fortsätter från nuvarande läge och avslutas i Krokborn våren 2021.

• Andra varianter kan bli aktuella men för dagen kan inga beslut fattas.

Så sades det på ÖLBF:s styrelsemöte från 3 juni, 2020