Klubbnyheter

Vi vill påminna om våra ordningsregler som säger att man måste vara på plats i lokalen senast 10 minuter innan utsatt tid för att få spela. Det blir ännu viktigare från oktober då vi tar bort föranmälan. Tänk också på att ta ett bordsplaceringsnummer.

10 par är anmälda till Nygammalt, en halländsk simultantävling som spelas i par där en spelare har över 15 MP och en under 15 MP.

Tävlingen kommer i Åsa/Frillesås att spelas på lördagar klockan 10:00-14:00.

Speldatum är 2 oktober, 23 oktober, 20 november, 22 januari samt 19 mars.

Startavgift 50 kr.

Från och med 1 oktober 2021 återgår vi till spel under mer vanliga former vilket innebär att:

  • Vi spelar utan bordskryss

  • Vi tar bort kravet på föranmälan

  • Vi återinför smörgåsar

Observera att det fortfarande gäller att man måste stanna hemma vid sjukdomssymtom, oavsett om man är vaccinerad eller inte.

Mer info från SBF.

Är du intresserad av att spela Nygammalt?

Nygammalt är en halländsk simultantävling som spelas i par där en spelare är mer rutinerad och en spelare mindre rutinerad/nybörjare.

Nygammalt är en rolig tävling som främst syftar till att få i gång mindre rutinerade spelare i tävlingsspel. Tävlingen spelas på olika klubbar i Halland vid fem tillfällen mellan september-mars, resultaten jämförs sedan och de bästa paren går vidare till en Hallandsfinal.

För att Åsa/Frillesås ska anordna Nygammalt 2021 krävs att minst ca 20 personer vill spela tävlingen, dvs minst 10 par där en spelare i paret har mindre än 15 MP, och en mer än 15 MP. Tävlingstillfällena planeras till en lördagsförmiddag i månaden.

Om du är intresserad av att delta i Nygammalt, anmäl dig till Jenny Myrendal.

Mvh

Jenny Myrendal

Det finns platser kvar till höstens repetitionskurs i 5533, se information här.

Efter önskemål från medlemmar startar vi nu upp dagbridgen på måndagar från och med 6 september, kl 10:00 som vanligt. Vi hoppas på stort intresse och engagemang från medlemmarna. Dagbridgen kommer att spelas vid fyra speltillfällen under september och därefter kommer en utvärdering ske vid nästa styrelsemöte i slutet av månaden.

Det första speltillfället finns här

Vid det senaste styrelsemötet beslutades att vi behåller föranmälan till speltillfällen, men att vi tar bort den förtur som klubbmedlemmar haft. Anledningen är att det inte varit särskilt högt tryck på anmälningarna och att de flesta som velat spela har fått plats. Från det att en tävling läggs upp i kalendern är det nu alltså fritt för vem som helst att anmäla sig.

Det är viktigt att man avanmäler sig om man är anmäld men får förhinder att spela, till exempel vid sjukdomssymtom.

Film som illustrerar hur föranmälan går till.

Då det inte varit stor uppslutning på våra speldagar har styrelsen idag beslutat att vi endast har en (1) speldag/vecka under sommaren.

Från nästa vecka (vecka 24) är det spel endast på onsdagar kl 18.30. Som tidigare är det bäst att anmäla sig men det finns också möjlighet till drop in.
Det är ”först till kvarn” som gäller.

Det är viktigt att du som kommer är symtomfri. Max 8 bord, vi behåller bordskryssen ytterligare en tid.

Styrelsen har beslutat att tillåta drop-in till spelkvällar i mån av plats. Eftersom vi får spela på max 8 bord är det bäst att föranmäla sig för att garantera plats. Men i mån av plats tillåter vi nu drop-in utan föranmälan enligt principen ”först till kvarn”. Om du inte vill riskera att få vända i dörren är föranmälan bäst.

Så här föranmäler du dig Movie

Tommy Ljungqvist har avsagt sig ansvaret för köket och vi behöver nu någon som kan efterträda honom.

Skulle vi hamna i ett läget där ingen tar på sig ansvaret får vi överväga om vi i fortsättningen kan ha fika.

Ta gärna kontakt med Jette om du kan tänka dig att ta över.

Sidor