Funktionärsmedlemmar

Hej.
Nu har vi tagit fram listorna över funktionärerna för resterande månader i höst. Många trevliga speltillfällen som alla kan pröva på.

På dessa framgår att vi i höst skall spela en Barometertävling till ”Rikard Nilssons Minne” lördagen den 19 november kl. 10.00.
Tävlingen arrangeras endast för klubbens medlemmar och spelas med handicap vid max 16 bord. Ingen anmälningsavgift.
OBS! Anmälan på hemsidan senast 12 november.

Förutom denna tävling så spelas i höst Silverstege, Bronsstege, Höstsilver och några Simultantävlingar.
Väl mött och lycka till.

GENERELLA REGLER ATT FÖLJA FÖR FUNKTIONÄRER.

OBS! Vi vill att ni medlemmar själva söker information kring när ni ska ställa upp.
Kopior av funktionärslistor finns att hämta i vår lokal för dem som inte har e-post. Dessutom finns dessa uppsatta på anslagstavlan.

Om det uppstår problem med angivna tider, så byt med någon och mejla dessa uppgifter till: Jan-Roger Lilja: jan-roger.lilja@telia.com
så reviderar vi listorna på hemsidan och på anslagstavlan.

Vi har inga möjligheter att administrera byten.

Medlemskommittén
Inger S, Paula A, Rolf A och Jan-Roger L