Påbyggnadskurs - Plus och Spela mera

I september startar vi ibland påbyggnadskurserna Spela mera och Plus, under förutsättning att det finns tillräckligt många deltagare. De pågår parallellt under två terminer, totalt 32 kurstillfällen, från september till december och januari till maj.

INGEN PÅBYGGNADSKURS 2019-2020!

Plus

Kursens syfte: Kursens syfte är att fördjupa deltagarnas kunskaper gällande budgivning. Kursen fördjupar dels de kunskaper som kursdeltagarna har efter att ha gått fortsättningskursen Bättre bud och bygger dels på budsystemet med några nya budkonventioner.

Kursens mål: Vid kursens slut ska deltagarna ha en bredare kunskap om sitt budsystem och de konventioner som ingår i det.

Mer information kommer.

Kursens upplägg: Kursen består av elva kapitel, som alla berör olika former av budkonventioner. Utöver kursboken kommer vi även att använda några lösblad.

Varje kurstillfälle innehåller både teori och praktisk spelövning, där man dels får träna på det som kvällens teoripass innehöll och dels får repetera en del av det som man lärt vid tidigare tillfälle.

Under teorin är det fritt fram att avbryta för att ställa frågor om kvällens ämne.

Före och efter teorin finns det möjlighet att ställa frågor om sådant vi har pratat om tidigare samt övriga frågor som dyker upp.

Under övningsspelet finns vanligtvis flera rutinerade spelare på plats för att vid behov hjälpa till vid budgivningen.

Efter att brickan är färdigspelat tittar vi på om det blivit fel någonstans och i så fall reder vi ut vad som blev fel och hur man skulle ha gjort istället.

Förkunskaper: Fortsättningskurs alternativt praktisk erfarenhet

Spela mera

Kursens syfte: Kursens syfte är att fördjupa deltagarnas kunskaper i spelteknik. Kursen fördjupar dels de kunskaper som kursdeltagarna har efter att ha gått fortsättningskursen Spela mera och bygger dels på med nya och mer avancerade spelsätt.

Kursens mål: Vid kursens slut ska deltagarna ha en bredare kunskap om spelteknik och de olika variationer som finns.

Mer information kommer.

Kursens upplägg: Kursen består av elva kapitel, som alla berör olika former av spelteknik. Varje kurstillfälle innehåller både teori och praktisk spelövning, där man dels får träna på det som kvällens teoripass innehöll och dels får repetera en del av det som man lärt vid tidigare tillfälle.

Under teorin är det fritt fram att avbryta för att ställa frågor om kvällens ämne.

Före och efter teorin finns det möjlighet att ställa frågor om sådant vi har pratat om tidigare samt övriga frågor som dyker upp.

Under övningsspelet finns vanligtvis flera rutinerade spelare på plats för att säkerställa att budgivningen och utspelet blivit korrekt.

Efter att brickan är färdigspelat tittar vi på om det blivit fel någonstans och i så fall reder vi ut vad som blev fel och hur man skulle ha gjort istället.

Förkunskaper: Fortsättningskurs alternativt praktisk erfarenhet

Kurslitteratur: Nya Bridgeskolans Plus och Spela mera.

Kostnad: 950 kronor för båda terminerna (~29,70 kronor per gång) + 400 kronor i kursmaterial *(går att beställa via kursen -** beställning tas upp under första kurstillfället**)*.
*Totalt 1350 kronor inklusive kursmaterial.*