Nybörjarkurs - Grundkurs A och Grundkurs B

I september 2021 startar vi en nybörjarkurs. Den pågår under två terminer. Grundkurs A pågår under femton kurstillfällen, från september till december. Grundkurs B pågår under nitton kurstillfällen, från januari till maj.

Grundkursens syfte: Kursens syfte är att lära deltagarna grunderna i budsystemet Modern standard och grunderna i spelföring samt försvarsspel.

Grundkursens mål: Vid kursens slut ska deltagarna kunna använda ett grundläggande budsystem för att hamna i rätt kontrakt och även behärska grunderna i spelteknik. De ska även förstå en del av de termer som används inom spelet.

Grundkursens upplägg: Man börjar grundläggande med kortlekens uppbyggnad, vad bridge går ut på, hur spelet fungerar och poängberäkning. Därefter introduceras budgivning och speltekniska finesser.
Varje kurstillfälle innehåller både teori och praktisk spelövning där man dels får träna på det som kvällens teoripass innehöll och dels får repetera en del av det som man lärt vid tidigare tillfälle.

Till nästan varje kapitel finns någon form av övningsuppgifter som deltagarna får fundera på och som vi därefter löser tillsammans.

Under teorin är det fritt fram att avbryta för att ställa frågor om kvällens ämne.

Före och efter teorin finns det möjlighet att ställa frågor om sådant vi har pratat om tidigare samt övriga frågor som dyker upp.

Under övningsspelet finns vanligtvis flera rutinerade spelare på plats för att ge råd och tips samt svara på frågor som dyker upp under spelets gång.

Grundkursböckerna innehåller elva kapitel vardera. Utöver dessa gånger har vi även några gånger då vi tar en liten paus och repeterar det vi redan har pratat om.

Förkunskaper: Inga

Kurslitteratur: Nya Bridgeskolans Grundkurs A och Grundkurs B.

Kostnad: 1100 kronor för båda terminerna (~32,35 kronor per gång) + 400 kronor i kursmaterial *(går att beställa via kursen -** beställning tas upp under första kurstillfället**)*.
*Totalt 1500 kronor inklusive kursmaterial.*