Fortsättningskurs - Bättre spel och Bättre bud

I september 2023 startar vi fortsättningskurserna Bättre spel och Bättre bud. De pågår parallellt under två terminer, totalt 34 kurstillfällen, från september till december och januari till maj.

INGEN FORTSÄTTNINGSKURS PLANERAS 2024/2025

Bättre spel

Kursens syfte: Kursens syfte är att fördjupa deltagarnas kunskaper gällande spelteknik, både i spelföring och försvarsspel.

Kursens mål: Vid kursens slut ska deltagarna ha djupare kunskaper om de spelsätt som finns och ha större möjlighet att välja det rätta vid olika tillfällen.
För spelföraren handlar det exempelvis om ifall det är rätt att trumfa ut eller inte, om man ska maska eller toppa en färg och om i vilken ordning man bör ta sina stick.

I försvarsspelet ska deltagarna få en djupare förståelse av vikten att spela ut och markera korrekt enligt de spelsätt man har kommit överens om, hur man ska tänka när man ska saka och vilket kort man ska lägga när partners spelar ut.

Kursens upplägg: Kursen består av elva kapitel, som alla berör olika former av spelteknik. Varje kapitel illustrerar tydligt de olika spelsätten med hjälp av bilder eller exempelgivar.

Varje kurstillfälle innehåller både teori och praktisk spelövning där man dels får träna på det som kvällens teoripass innehöll och dels får repetera en del av det som man lärt vid tidigare tillfälle. Under övningsspelet repeteras även budgivningen som lärdes ut under grundkurserna.

Under teorin är det fritt fram att avbryta för att ställa frågor om kvällens ämne.

Före och efter teorin finns det möjlighet att ställa frågor om sådant vi har pratat om tidigare samt övriga frågor som dyker upp.

Efter att brickan är färdigspelad tittar vi på om det blivit fel någonstans och i så fall reder vi ut vad som blev fel och hur man skulle ha gjort istället.

Förkunskaper: Grundkurs B alternativt motsvarande praktisk erfarenhet

Bättre bud

Kursens syfte: Kursens syfte är att fördjupa och repetera deltagarnas kunskaper i budkonventioner.

Kursens mål: Vid kursens slut ska deltagarna ha djupare kunskaper om de budkonventioner som har diskuterats.

Utöver öppningsbud och de första svarsbuden så handlar det om kortvärdering, NT-budgivning, mothandsbudgivning, slambudgivning, spärrbud och offringar.

Kursens upplägg: Kursen består av elva kapitel, som alla berör olika former av budgivning.

Varje kurstillfälle innehåller både teori och praktisk spelövning där man dels får träna på det som kvällens teoripass innehöll och dels får repetera en del av det som man lärt vid tidigare tillfälle - både budmässigt och speltekniskt.

Under teorin är det fritt fram att avbryta för att ställa frågor om kvällens ämne.

Före och efter teorin finns det möjlighet att ställa frågor om sådant vi har pratat om tidigare samt övriga frågor som dyker upp.

Efter att brickan är färdigspelad tittar vi på om det blivit fel någonstans och i så fall reder vi ut vad som blev fel och hur man skulle ha gjort istället.

Förkunskaper: Grundkurs B alternativt motsvarande praktisk erfarenhet.

Kurslitteratur: Nya Bridgeskolans Bättre spel och Bättre bud.

Kostnad: 1200 kronor för båda terminerna + 440 kronor i kursmaterial (går att beställa via kursen - beställning tas upp under första kurstillfället).
Totalt 1640 kronor inklusive kursmaterial.

I kursavgiften ingår kaffe/te (tilltugg medtages själv), ett års medlemskap i Svenska Bridgeförbundet^ (värde 430 kronor), samt fem gratisspel (värde 150 kronor) på klubbens ordinarie tävlingar.

^Gäller endast de som inte tidigare varit medlemmar i Svenska Bridgeförbundet.