Fortsättningskurs - Bättre spel och Bättre bud

I september 2021 startar vi fortsättningskurserna Bättre spel och Bättre bud. De pågår parallellt under två terminer, totalt 34 kurstillfällen, från september till december och januari till maj.

Bättre spel

Kursens syfte: Kursens syfte är att fördjupa deltagarnas kunskaper gällande spelteknik, både i spelföring och försvarsspel.

Kursens mål: Vid kursens slut ska deltagarna ha djupare kunskaper om de spelsätt som finns och ha större möjlighet att välja det rätta vid olika tillfällen.
För spelföraren handlar det exempelvis om ifall det är rätt att trumfa ut eller inte, om man ska maska eller toppa en färg och om i vilken ordning man bör ta sina stick.

I försvarsspelet ska deltagarna få en djupare förståelse av vikten att spela ut och markera korrekt enligt de spelsätt man har kommit överens om, hur man ska tänka när man ska saka och vilket kort man ska lägga när partners spelar ut.

Kursens upplägg: Kursen består av elva kapitel, som alla berör olika former av spelteknik. Varje kapitel illustrerar tydligt de olika spelsätten med hjälp av bilder eller exempelgivar.

Varje kurstillfälle innehåller både teori och praktisk spelövning där man dels får träna på det som kvällens teoripass innehöll och dels får repetera en del av det som man lärt vid tidigare tillfälle. Under övningsspelet repeteras även budgivningen som lärdes ut under grundkurserna.

Under teorin är det fritt fram att avbryta för att ställa frågor om kvällens ämne.

Före och efter teorin finns det möjlighet att ställa frågor om sådant vi har pratat om tidigare samt övriga frågor som dyker upp. Under övningsspelet finns vanligtvis flera rutinerade spelare på plats för att se till att budgivningen och utspelet blir korrekt.

Efter att brickan är färdigspelad tittar vi på om det blivit fel någonstans och i så fall reder vi ut vad som blev fel och hur man skulle ha gjort istället.

Förkunskaper: Grundkurs B alternativt motsvarande praktisk erfarenhet

Bättre bud

Kursens syfte: Kursens syfte är att fördjupa och repetera deltagarnas kunskaper i budkonventioner.

Kursens mål: Vid kursens slut ska deltagarna ha djupare kunskaper om de budkonventioner som har diskuterats.

Utöver öppningsbud och de första svarsbuden så handlar det om kortvärdering, NT-budgivning, mothandsbudgivning, slambudgivning, spärrbud och offringar.

Kursens upplägg: Kursen består av elva kapitel, som alla berör olika former av budgivning.

Varje kurstillfälle innehåller både teori och praktisk spelövning där man dels får träna på det som kvällens teoripass innehöll och dels får repetera en del av det som man lärt vid tidigare tillfälle - både budmässigt och speltekniskt.

Under teorin är det fritt fram att avbryta för att ställa frågor om kvällens ämne.

Före och efter teorin finns det möjlighet att ställa frågor om sådant vi har pratat om tidigare samt övriga frågor som dyker upp.

Under övningsspelet finns vanligtvis flera rutinerade spelare på plats för att hjälpa till vid budgivningen.

Efter att brickan är färdigspelad tittar vi på om det blivit fel någonstans och i så fall reder vi ut vad som blev fel och hur man skulle ha gjort istället.

Förkunskaper: Grundkurs B alternativt motsvarande praktisk erfarenhet.

Kurslitteratur: Nya Bridgeskolans Bättre spel och Bättre bud.

Kostnad: 1100 kronor för båda terminerna (~32,35 kronor per gång) + 400 kronor i kursmaterial *(går att beställa via kursen -** beställning tas upp under första kurstillfället**)*.
*Totalt 1500 kronor inklusive kursmaterial.*