Fördjupningskurs

I september startar vi ibland en fördjupningskurs.
Fördjupningskursen besår av olika tema som vi fördjupar oss i under året. Det är kursdeltagarna som avslutat påbyggnadskursen som önskar tema/ämne som sedan blir grunden för den här kursen. Vi håller på i september till december och sedan från januari till maj, totalt cirka 30 gånger.

INGEN FÖRDJUPNINGSKURS 2019-2020!

Fördjupning

Kursens syfte: Syftet med denna kurs är att fördjupa deltagarnas kunskaper i vissa ämne, som deltagarna (i slutet av påbyggnadskursen) själva har önskat.

Kursens mål: Vid kursens slut ska deltagarna ha en bredare kunskap om både spelteknik och budteori. Här blandas repetition från tidigare kurstillfällen med helt nya konventioner.

Kursens upplägg: Kursen består under hösten 2018 av 15 kurstillfällen och under våren 2019 av 19 kurstillfällen - totalt 34 gånger.
Under teorin är det fritt fram att avbryta för att ställa frågor om kvällens ämne.

Före och efter teorin finns det möjlighet att ställa frågor om sådant vi har pratat om tidigare samt övriga frågor som dyker upp.

Under övningsspelet finns vanligtvis flera rutinerade spelare på plats för att säkerställa att budgivningen och utspelet blivit korrekt.

Efter att brickan är färdigspelat tittar vi på om det blivit fel någonstans och i så fall reder vi ut vad som blev fel och hur man skulle ha gjort istället.

Förkunskaper: Fortsättningskurs alternativt praktisk erfarenhet

Kurslitteratur: Eget material - cirka 100 kronor (inte klart i dagsläget).

Kostnad: För närvarande 30 kronor per kurstillfälle (man betalar de gånger man närvarar) + kursmaterial.
Totalt 1120 kronor.

Det går bra att betala fördjupningskursen med klubbens ”10-kort”, kontant eller med Swish