Klubbnyheter

P g a Covid-19-pandemin fattade som bekant ÖMBF beslut om att senarelägga simultanfinalen i DM Par Dam, den som enligt tävlingskalendern skulle ha ägt rum söndagen den 29 mars.

P g a Covid-19/Corona-pandemin har ÖMBF beslutat att skjuta fram bägge utbildningarna till hösten. Vi återkommer med nya datum så fort vi ser att det blir möjligt att hålla dessa utbildningar. Intresseanmälan kan ändå göras.

Här är din chans att spela mer bridge, denna gång i lagform!

P g a Covid-19-pandemin har Östra Mellansvenska BF sett sig nödgat att senarelägga också finalen i DM Par Öppen klass, den som enligt tävlingskalendern skulle ha spelats lördagen den 25 april.

P g a Covid-19-pandemin fattade som bekant ÖMBF beslut om att senarelägga simultanfinalen i DM Par Dam, den som enligt tävlingskalendern skulle ha ägt rum söndagen den 29 mars.

P g a Covid-19-pandemin har Östra Mellansvenska BF, i enlighet med Folkhälsomyndighetens och SBF:s rekommendationer (per den 16 mars), beslutat att senarelägga simultanfinalen i DM Par Dam, den som enligt tävlingskalendern skulle

Östra Mellansvenska BF följer förbundets(SBF:s) rekommendationer.

Se deras utskick i den bifogade filen!

Med vänlig hälsning Lasse Lundqvist// Ordförande i ÖMBF

Östra Mellansvenska BF kommer att hålla ett extra årsmöte med anledning av Riksstämmans beslut av ändrat verksamhetsår.
Detta kommer att äga rum 9/5 2020 i samband med partävlingen ”Våravslutningen”. Det extra årsmötet kommer att hållas i samband med lunchen.

Sällan har det varit så svårt att fylla de 28 finalplatserna i DM Par Mixed som detta år. Återbuden, mestadels till följd av sjukdom, stod som spön i backen fram till dagen före spelstart och samtliga kvalheat fick gå deltagarlistan helt i botten för att startfältet skulle kunna fyllas. Ja, det blev till på köpet ett återbud halvannan timme före spelstart, så när den från Göteborg importerade elittävlingsledaren Philip Berggren sköt av startskottet, var det med 27 par till start men fortsatt lika många ronder och brickor att avverka de närmaste åtta timmarna.

Med sex ronder kvar att spela i årets final av DM Lag var det på nytt dukat för en rafflande avslutning mellan de båda i modern tid mest framgångsrika lagen i distriktet; Team Zang med nio lagtitlar och San Sac med tolv. De sistnämnda hade skaffat sig ett litet, litet förspång inför denna helg, men det inbördes mötet återstod …

Sidor