Klubbnyheter

ÖMBF:s styrelse avhöll ordinarie sammanträde (per telefon) söndagen den 6 december.

Protokoll från mötet finner du på sidan för mötesprotokoll.

Smittspridningen i Sverige har, som alla säkert uppmärksammat, tagit en oroväckande fart med åtföljande konsekvenser, inte bara för oss människor i allmänhet, utan också för en redan trängd och sliten sjukvård i synnerhet.

Nya riktlinjer har utfärdats gällande fr o m den 24 november, denna gång genom ett förslag till lagändring som begränsar antalet deltagare i ”allmänna sammankomster” till åtta personer.

SBF avhöll sin Distriktsträff lördagen den 7 november i ett avsevärt reducerat format mot normalt, där den - p g a på nytt ökande smittspridning av covid-19 - tvingades genomföras som ett onlinemöte.

P g a de på nytt uppstramade regionala restriktionerna till följd av covid-19-pandemin, har ÖMBF sett sig tvingat att flytta fram TL Steg 1- och Steg 2-utbildningarna från november 2020 till våren 2021.

ÖMBF:s nytillträdda styrelse avhöll sitt första sammanträde (per telefon) söndagen den 18 oktober.

Lördagen den 26 september kl 13, avhöll Östra Mellansvenska BF sitt årsmöte. Tio av distriktets 29 klubbar fanns representerade - åtta live i Filbyter Bridges lokaler i Linköping och två via telefonlänk.

Vårens populära ”Karantän-Ligan” följdes av ”Karantän-Ligan sommar”, och även om några namn var nya samlade sommarligan lika många lag som vårens övning: 28.

ÖMBF erbjuder tävlingsledarutbildningar Steg 1 (brons/klubbnivå) och Steg 2 (silver/distriktsnivå) i november 2020. Tidsschema i detalj liksom ort för utbildningarna kommer att presenteras senare.

Lördagen den 26 september håller ÖMBF årsmöte.

ÖMBF styrelse avhöll telefonmöte söndagen den 30 augusti inför det stundande årsmötet lördagen den 26 september.

Sidor