Silverligan

Spelas i 3 serier med upp- och nedflyttning av ett lag. Lagmatcher med 24 brickor, varje lag möts en gång.

Säsong Beskrivning
Våren 2020 Seriespel i 3 divisioner med upp- och nedflyttning
Hösten 2019 Spelas i 3 serier med upp- och nedflyttning av ett lag. Lagmatcher med 24 brickor, varje lag möts en gång.
Hösten 2018 Spelas i 3 serier med upp- och nedflyttning av ett lag. Lagmatcher med 24 brickor, varje lag möts en gång.
Våren 2018 Spelas i 3 serier med upp- och nedflyttning av ett lag. Lag- matcher med 24 brickor, varje lag möts en gång.
Våren 2019
Hösten 2107 Lagtävling i 3 divisioner med säsongsvis upp- och nedflyttning av bäst/sämst placerat lag
Våren 2017 Spelas i 3 divisioner med upp- och nedflyttning av ett lag. Lag-matcher med 24 brickor, varje lag möts en gång
Hösten 2016 Seriespel i 3 divisioner, med upp- och nedflyttning.
Våren 2016 Silverligan spelas i 3 divisioner med upp- och nedflyttning.
Hösten 2015 Spelas i 3 divisioner med upp- och nedflyttning av ett lag i respektive serie. Åtta lag i varje serie som möts två gånger över 14-brickor. Silverpoäng utdela enligt Svenska Bridgeförbundets regelverk
Våren 2015 Spelas i 3 divisioner med upp och nedflyttning av ett lag i respektive serie. Åtta lag i varje serie som möts två gånger över 14-brickor. Silverpoäng utdela enligt Svenska Bridgeförbundets regelverk.
Våren 2014
Hösten 2014
Hösten 2013
Våren 2013
Hösten 2012
våren 2012 Inplacering i division grundar sig på resultatet från hösten 2011 Nytillkomna lag spelar i division III
Hösten 2011
Våren 2011 Indelningen i divisioner baseras på höstens resultat
Hösten 2010 Spelas var annan torsdag