Rein och Bengt erhöll UBF:s förtjänsttecken!

I samband med UBFs årssstämma 2020-10-10 erhöll Rein Jakoby och Bengt Rosén varsitt förtjänsttecken.

För erhållande av förtjänsttecken gäller att personen utfört ett omfattande och förtjänstfullt arbete för distriktsförbundet eller klubb inom distriktet.

Bengt Rosén, PBF Uppsala, har varit drivande för att klubben skulle anslutas till Svenska bridgeförbundet, han har varit kassör i PBF Uppsala 2006-2019, och tillsammans med sin fru Marta varit kursledare vid nybörjar- och fortsättningskurser under 8-10 år.

Rein Jakoby, Uppsalabridgen, har sedan mitten av 60-talet varit styrelseledamot i Knivsta BS, och där hållit i bridgekurser. Sedan mitten av 2000-talet har Rein varit revisor för UBF. Under 2012 var Rein den drivande kraften i samband med sammanslagningarna av Uppsalaklubbarna. Sedan 2019 är han dessutom ordförande i Uppsala bridgeallians, och arbetar nu med att genomföra en fusion mellan Bridgens Hus AB och Bridgealliansen.

Bägge dessa herrar uppvisar dessutom alltid ett föredömligt uppträdande vid bridgeborden!

Synnerligen välförtjänt i bägge fallen!

En lista över tidigare utdelade förtjänsttecken finns här.