Motion till årsstämman 2020

Vi ber er uppmärksamma att motioner till 2020 års årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast 31 augusti 2020.
Årsstämman hålls den 10 oktober 2020.

Välkommen med din motion!

Styrelsen
gm Kjell Simonsson