Årsstämma 2020

En liten påminnelse om att Upplands BF håller sin 73:e årsstämma den 10 oktober med start kl. 11.30. Anmäl dig också till DM Singel här.
Motionstiden har redan gått ut och inga motioner har kommit in.
Förslag på person som har gjort sig förtjänt av Upplands BF:s förtjänsttecken tas tacksamt emot. Skicka ditt förslag till någon i styrelsen.

På uppdrag
Kjell Simonsson