Årsstämma 2020

Som ni säkert redan noterat har SBF ändrat verksamhetsår till
1 september – 31 augusti. UBF har beslutat anpassa sitt verksamhetsår
så att det sammanfaller med det som SBF har. Stadgarna har också
redigerats.

Med anledning av ovanstående kommer ordinarie årsstämma att hållas lördag 10 oktober 2020 i Bridgens Hus, Uppsala. Motion till årsstämman ska vara UBF:s styrelse tillhanda senast den 31 augusti.

Vi ber er notera de nya datum som gäller och att ni sprider informationen inom klubben.

UBF, Styrelsen