Klubbnyheter

Här kommer inbjudan till spel på tisdagarna i mars. För fullständig inbjudan se nedan.

Pga den pågående pandemin har styrelsen beslutat att skjuta fram årsmötet. Det är inte möjligt i nuläget att genomföra ett årsmöte på ett säkert sätt.

BBO fliken är uppdaterad och visar alla pågående serier.

Ett nytt bridgeår, inbjudan till spel på tisdagar och torsdagar i januari.

Grattis till Lag Tofta som vann BAM 13. För fullständig rapport se bifogad fil.

Uddevalla BF bjuder in till lagsilver 27/12. Tävlingen kommer att spelas i två grupper, max ruternål och övriga. För fullständig inbjudan se nedan.

Vi kör tisdagar och torsdagar i december med spel på BBO. Torsdagarna blir av naturliga skäl bara tre, och därför är kostnaden för torsdagsspelet 300 kr. För full inbjudan se nedan.

Nu är det dags igen. Välkomna att anmäla, för vidare information se nedan.

UBF bjuder in till lagspel på BBO. Tisdagar med start 6/10 max ruternål. För fullständig inbjudan se nedan,

Vi startar 8/9 lagspel på BBO för spelare max hjärternål. För fullständig inbjudan se nedan.

Sidor