Allmän information

Tanken är att förbundet ska ha en egen kanal där vi löpande ska producera rörlig bild. Programledare för satsningen kommer Per Leandersson att vara.

Läs mer… eller titta på filmen: