Sex nya Steg 3-TL

Långhelgen 10-12 januari 2020 var det åter dags för TK att arrangera TL Steg 3-utbildning, som vanligt med Scandic Väst i Örebro som skådeplats. Årets utbildning lockade till sig 14 deltagare som var på plats för att försöka nå upp till kravnivån för Steg 3, samt fem som med denna licens i bagaget ville ta tillfället i akt att hålla sina kunskaper fräscha genom lyssna till föreläsningar och delta i de praktiska övningarna (de s k simuleringarna).

Utbildningen inleddes på fredagseftermiddagen med att TK:s ordförande, Carl Ragnarsson, hälsade alla välkomna. Efter det att alla presenterat sig och sin funktion i distrikt och/eller klubb, fick förbundsordförande Martin Löfgren låna mikrofonen för en kort stund. Han påpekade bl a den viktiga roll som tävlingsledare spelar för vår sport; från klubbnivå hela vägen upp till våra mästerskapstävlingar på riksnivå.

TK-ordföranden återtog kommandot, nu med föreläsning om SBF:s olika regelverk och om hur väsentligt det är att tävlingsledare förvissar sig om att alltid ha senast uppdaterade regelverk till hands. ”Se till att inte ha någon utgången version av lagboken i närheten - arkivera sådana i något låst skåp (och kasta helst också bort nyckeln)!”, uppmanade Calle.

LK:s nytillträdde ordförande, Jan-Eric Larsson, ägnade resterande delen av fredagens program till att berätta om de mest viktiga lagarna – och hur de ska tolkas och tillämpas – i 2017 års lagbok. Ingen vore väl bättre lämpad till det än Jan-Eric, han som översatt lagboken till svenska!

Efter nattvilan var det vår mest meriterade internationelle tävlingsledares, Henrik Johansson, tur att kl 09.30 föreläsa i dryga timmen om sitt favoritämne: jämförbara bud. Det som är ett nytt begrepp fr o m 2017 års lagbok. Jämförbara bud infördes av WBF:s lagkommitté (som är ansvarigt organ för de internationella lagarna för tävlingsbridge) i ett försök skapa fler ”normala” bridgeresultat istället för det tidigare ”gissa-så-bra-du-förmår”, som spelarna oftast fick tillämpa när ett bud var antingen otillräckligt eller bjudet utom tur, ibland bådadera samtidigt. (”Jämförbara bud” används vid otillräckligt bud eller bud utom tur.)

Resterande del av lördagen fram till kl 21.30 (jodå, du läste helt rätt!) ägnades åt de praktiska simuleringsövningarna, i vilka deltagarna fick agera TL vid spelbordet som om det varit en verklig situation ute på fältet. De som inte agerade TL fick tjänstgöra som ”spelare”, dock förmanade av kursledningen att inte spela över mer än nödvändigt - även om det nog kunde kännas lockande ibland! Steg 3-aspiranterna ställdes inför allsköns, såväl knepiga som mindre (tyckte kanske främst kursledningen), besvärliga uppgifter. Hur bedöms då simuleringsövningarna? Främst utifrån ett antal kriterier, t ex: använda lagboken, finna rätt lag(ar), samla in och anteckna fakta, leverera rätt domslut samt TL:s allmänna uppträdande vid bordet.

På traditionsenligt vis avslutades utbildningen med ett teoretiskt prov på söndagsförmiddagen, det som tillsammans med de praktiska övningarna dagen före utgjorde underlag för huruvida det skulle bli någon Steg 3-licens eller inte.

Nya TL Steg 3
Sex stycken nya Steg 3-tävlingsledare utnämndes vid kursavslutningen och tilldelades sina efterlängtade svarta TL-västar: Nils Andersson, Johan Grönkvist, Tuve Gustavsson, Ole Jensen, Bo Jonsson och Marie Åfors.

Stort grattis!


Kursledning
Tommy Andersson, Henrik Johansson, Jan-Eric Larsson, Carl Ragnarsson, Ryszard Sliwinski och Thomas Winther.