Nyttigt seminarium för tävlingsledare

Under helgen 12–13 januari hölls ett tävlingsledarseminarium på Scandic väst i Örebro.

Seminariet vände sig till de med TL Steg 2 eller 3, för vidareutbildning och för simuleringsträning inför nästa års TL Steg 3 utbildning. 25 deltagare deltog i helgens seminarium som i år bestod av tre föreläsningar och många simuleringar.

Jämförbara bud, som är ett nytt begrepp i den nya lagboken, med syftet att försöka skapa mer ”normala” bridgeresultat vid otillräckliga bud och bud utom tur, genomlystes av vår internationelle TL Henrik Johansson.

Prickregler är en del i dokumentet Regler för öppningsbud och deklarationer och återfinns i Generellt regelverk. Varför dessa regler finns, vilket syfte de har och hur de tillämpas redogjordes av Jan Eric Larsson.

Viktade scorer ska numera dömas ut av alla tävlingsledare, oavsett utbildningsnivå, om det behövs för att komma så nära som möjligt det resultat som varit troligt, om felet inte begåtts. Hur detta går till i par- och lagtävlingar redogjordes av Henrik Johansson.

Simuleringsövningar genomfördes av alla deltagarna i tre pass och poängbedömdes efter bl.a. kriterierna; användes rätt lag, delgavs rätt domslut, logiskt resonemang, ställdes relevanta frågor och om man hade ”chefat” och hållit tempo vid sitt agerande som tävlingsledare.

Sammanfattning och avslutning med tack till deltagare och funktionärer med uppmaning om att delta i nästa års TL Steg 3 utbildning i Örebro 10-12 januari framfördes av Calle Ragnarsson.