Uppdatering av TL-licenser

För att få behålla sin TL licens för steg 2 och 3 måste man före 2018 års utgång, utöver aktivitetskraven, gå en uppdateringskurs på den nya lagboken, 2017 års lagar i tävlingsbridge.

Under året bör alla distrikt hålla uppdateringskurser.

Thomas Winther är den i TK som administrerar och håller koll på uppdateringarna.
Kontakta Thomas för att diskutera vem/vilka som är lämpliga att genomföra en uppdateringskurs samt tillhandahålla utbildningsmaterial.
E-post: >>e-post Tel: 019 - 277 24 86

På denna sida kommer kända utbildningar att läggas in.

/Tävlingskommittén (TK)