EBL TL Workshop

Då har det åter igen varit en Tournament Directors Workshop hållen av EBL.
Denna gång hölls workshopen i Larnaca på Cypern och Sverige representerades av Björn Andersson och undertecknad.
Om nu någon skulle få för sig att det är en nöjesresa vill jag berätta att det var ett fullspäckat program från 16:00 på torsdagen tills det var dags att åka hem på söndagen. Utbildningen började 10 varje dag och slutade 22 eller 23.
Innan jag går igenom vad vi fått lära oss tar jag inledningen på en av simuleringarna, ni får fundera på svaret medan ni läser.

Simulering del 1

N/S spelar ett naturligt system, låt säga 5542. Även Ö/V spelar ett ganska naturligt system, 5533.
Väst är giv, men …..

Väst
Nord
Öst
Syd
1

Vad skall TL göra nu?

Vår weekend på Cypern

Förutom att vårt flyg var försenat fick vi erfara vad som kan ske om man åker till ett land som står utanför Schengenavtalet. På Cypern innebar det att vi fick stå i kö i 45 minuter för en passkontroll…

Vi var därmed 45 minuter sena till det ”Entry Test” som inleder hela kursen. Man kan säga att det är ett test för att se hur nivån är på deltagarna. Det är en del ”lätta” frågor blandade med ”omöjliga”, där de mer eller mindre vet att de flesta kommer att svara fel.
Årets heta potatis var när spelföraren var på väg att spela ett kort, det var nära bordet och alla spelare kunde se kortet, men i samma rörelse säger spelföraren ”Oooops” och drar upp det igen. Var kortet spelat eller inte?
Enligt lagboken 45C2:
2. Spelföraren anses ha spelat ett kort från sin hand om det:
(a) Hålls med bildsidan uppåt och rör vid eller är nära att röra vid bordet, eller
(b) Hålls på ett sådant sätt att det framgår att det har spelats.
Frågan var om det verkligen ”hålls” nära bordet (eller ”is held” som det står i engelska lagboken), men tydligen inte, ”held” syftar på att någonting är statiskt, så kortet är inte spelat.
Slutligen var det även en fråga som vi tävlingsledare i Sverige aldrig behöver fundera på, det gäller oftast vid en tävling med 6 segment med olika antal brickor och par i segmenten. Nu skall man räkna ut toppen på en viss bricka (det är Neubergs formel de är ute efter). I Sverige matar vi in resultaten, sedan fixar ruter resten. Trots en hel del stress i testet för både Björn och mig klarade vi det skapligt, båda hade mer procent än senast i Aten (Björn 79.2% och jag 71.7%).

Simulering del 2

Tillbaka till brickan i början:
Öst skall självklart få chansen att godkänna budet enligt lag 29A (men det skulle göra simuleringen alldeles för enkel), då hamnar vi i lag 31A1 istället. Om MTH passar måste vi upprepa vårt bud (det skulle också vara alldeles för enkelt). Väst öppnar istället med 1D och vi har hamnat i lag 31A2, Nord har inget jämförbart bud om du frågar honom, så vad han än bjuder kommer hans partner att bli tvungen att passa nästa gång enligt 31A2(b). 2D som inkliv över 1D visar normalt högsta+1, men nord vet ju att S måste passa, så han bjuder 2D och budgivningen fortsätter:

Väst
Nord
Öst
Syd
1
2
Dbl
Pass
2
Pass
Pass
Pass

Nord spelar ut så att S kommer in, så vad händer nu?

Genomgång av provet samt middag följde.
Kvällspasset inleddes av Chefs TL Maurizio DiSacco som gick igenom olika varianter av splittade och viktade scorer i olika tävlingsformer därefter var det dags för simuleringar.
Vid simuleringarna får man som deltagare komma in till ett bord med 4 spelare där någonting har hänt och de ropar på tävlingsledaren. Totalt gjordes 8 sådana pass under helgen, med 4 olika simuleringar i varje pass, där varje simulering var uppdelade i 2-3 liknande scenarion. Varje sådant pass tog 2 timmar.

För varje simulering betygsätts man på en skala 1-10, inte bara beslutet skall vara rätt med rätt lagrum. De kollar även hur man beter sig vid bordet (Björn slutade på totalt 75,7% och undertecknad 65,7%).
Varvat med simuleringarna var det olika föreläsningar, där vissa av dem var väldigt intressanta och givande, framförallt den som handlade om den nya lag 23 (Jämförbart bud) och dess tillämpning.
Det kommer att komma ut riktlinjer från EBL på vad som anses vara liknande betydelse enligt lag 23A1, avseende på benämningar, färglängder och poäng, där kommer det även att finnas med en massa exempel på jämförbara bud.
Vi hade även genomgångar av hur en poll skall utföras, hur scorer kan beräknas på enklare sätt när det t.ex. är splittade scorer. Hur olika claimar och avståenden skall behandlas (bland annat att man nu får spela vidare efter en claim, om alla (inklusive träkarlen) går med på det, samt att det har initieras av motståndarna).

Simulering del 3

Tillbaka igen till brickan..
När N ändrar till ett icke jämförbart bud kan 16C, 26B och 72C gälla, 16C tar hand om informationen ifrån det återtagna 1D som visade ruter, vad visar då 2D?
Eftersom man har rätt att veta att ens partner är tvungen att passa en budrond, visar det nu en ruterfärg. Samma sak med 26B som gäller utspelsbegränsningar när partnern kommer in första gången. 2D har visat ruter så spelföraren får förbjuda en av alla färger utom just ruter.

Nu ändrar vi budgivningen lite:

Väst
Nord
Öst
Syd
1
2
Dbl
Pass
2
Pass
Pass
3
Pass
Pass
Pass

Nu går 3D hem och Ö/V får en dålig score eftersom inget annat par har kunnat bjuda rutern på ett normalt sätt, vad händer?

Efter alla föreläsningar och simulationer som varvats var det på söndagen dags för ett 3 timmar långt sluttest. Tiden kan låta lång, men det är 19 frågor med många analyser och letande i olika lagar. Det vad riktigt komplicerade lägen på flera av frågorna, som inte minst visade sig i genomgången senare där det var vilda diskussioner och frågeställarna till slut fick ändra svaret på någon fråga i efterhand (Björn 69% och undertecknad 67%).

Simulering - lösningen

Sista besöket på brickan.
Turligt för N/S, 99% av gångerna hamnar man sämre till, nu var det den där procenten som var över och Nord kunde knappast ha vetat vid sitt 1D-bud att motståndarna skulle skadas (I ett sådant fall skulle 72C kunna gälla). Resultatet står.

Slutligen viktades alla resultat från inledningstestet (20%), simuleringarna(50%) och sluttestet(30%) och man fick fram en slutscore.
Av de 57 deltagarna fick 12st inget betyg (IG) och resten delades in i A+ (5 st), A (11st, bland annat Björn), B (9st, bland annat undertecknad) och C (20st). Av dessa kommer A+ samt A att bli inbjudna att utföra examinering om c:a ett år för att få kunna bli godkänd tävlingsledare inom EBL.

EBL meddelade även att de nu kommer att ha dessa Workshops i 2 år i rad följt av en examinerande utbildning det tredje året. Det kunde till och med bli så att det blir både workshop och examinerande utbildning nästa år.

//Pierre Winberg