Veteranålder i Sverige

Redigering: Förtydligande tabell

WBF och EBL har påbörjat en gradvis höjning av veteranåldern för att år 2026 till slut ha en veteranålder om 65 år. Höjningen av ålder sker vartannat år. År 2026 kommer de som är födda 1961 eller tidigare kunna spela VM och EM.

Hur ska höjningen gå till i Sverige?

Sverige kommer att fortsätta med en veteranålder om 60 år till och med säsongen 20/21. Från och med säsongen efter fryser vi födelseåret så att de som är födda 1961 kommer att fortsätta vara veteraner medan de som är födda 1962 får vänta till säsongen 26/27.

Detta innebär att några kommer att vara veteraner i Sverige medan de inte kan delta i internationella mästerskap förrän de är veteraner enligt WBF/EBL‐modellen. De som är födda 1962 kommer att bli veteraner samtidigt i Sverige och EBL/WBF.

Sammanfattning

Sverige har kvar en veteranålder om 60 år för svenska tävlingar fram till säsongen 20/21. Efter det höjer vi åldern ett år i taget till 65 år, dvs fryser födelseåret 1961 fram till och med säsongen 25/26 varefter den årliga uppräkningen startar igen, med födda 1962 från och med säsongen 26/27.

Säsong WBF Ålder Född Säsong SBF Ålder Född
1 jan 2018 61 1957 17/18 60 1958
1 jan 2019 61 1958 18/19 60 1959
1 jan 2020 62 1958 19/20 60 1960
1 jan 2021 62 1959 20/21 60 1961
1 jan 2022 63 1959 21/22 61 1961
1 jan 2023 63 1960 22/23 62 1961
1 jan 2024 64 1960 23/24 63 1961
1 jan 2025 64 1961 24/25 64 1961
1 jan 2026 65 1961 25/26 65 1961
1 jan 2027 65 1962 26/27 65 1962

Höjning av veteranåldern inom EBL/WBF