Veteranålder i Sverige

WBF och EBL har börjat att höja veteranåldern för att år 2026 till slut ha en veteranålder om 65 år.
EBL/WBF kommer att höja veteranåldern vartannat år och säsongen 25/26 kommer man att nå målet med 65 år för de som är födda 1961.

Hur ska höjningen gå till i Sverige?

Sverige kommer att fortsätta med en veteranålder om 60 år fram till säsongen 20/21.
Fr.o.m. då fryser vi veteranåldern så att de som är födda 1961 kommer att fortsätta vara veteraner medan de som är födda 1962 får vänta till säsongen 26/27.

Detta innebär att några kommer att förbli veteraner i Sverige medan de inte kan delta i internationella mästerskap förrän de är veteraner enligt WBF/EBL‐modellen. De som är födda 1962 kommer att bli veteraner samtidigt såväl i Sverige som inom EBL/WBF.

Sammanfattning

Sverige har kvar en veteranålder om 60 år för svenska tävlingar fram till säsongen 20/21, då höjer vi till 65 år och fryser födelseåret 1961 fram till säsongen 26/27 då den årliga uppräkningen startar igen, med födda 1962.

Höjning av veteranåldern inom EBL/WBF