Kontakt

Adress:
Trestenavägen 7 B
294 35 SÖLVESBORG
Sverige
Telefon:
Kontakt medlemsavgift:
Thomas Winther
Namn Funktion Kontakt
Helena Axelsson Ordförande 073-150 50 26
>>e-post
Agneta Svahn Sekreterare 072-733 04 22
>>e-post
Thomas Winther Kassör, Webbansvarig, Utbildning, mm 070-314 46 61
>>e-post
Johnny Petersson DTL och Ledamot 070-236 22 05
>>e-post
Peter Alm Ledamot 070-676 83 38
>>e-post
Tomas Blomster Ledamot 070-240 46 25
>>e-post
Göran Johansson Suppleant 070-810 27 28
>>e-post
Bill Axblom Suppleant 070-659 76 33
>>e-post
Johan Singvall Revisor 070-883 73 92
>>e-post
Wåge Nilsson Revisor 070-308 63 46
>>e-post
Berth Dahl Revisorssuppleant 070-594 72 21
>>e-post
Nils Ingmar Thorell Valberedning (sammankallande) 070-827 68 66
>>e-post
Lars Moquist Valberedning 0481-145 05
>>e-post
Greger Alfonsson Valberedning 073-075 73 13
>>e-post